Политика на поверителност

За нас е важно да сте защитени, докато пазарувате на brauro.com Брауро ЕООД
управлява brauro.com и носи отговорност за всички свързани данни. Ние
спазваме Европейската регулация за защита на личните данни 2018.
Брауро ЕООД не съхранява Ваши лични данни, с изключение на случаите, в
които това се изисква от закона.
Когато правите поръчка на brauro.com, регистрирате се за нашия бюлетин или
създавате потребителски профил, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от
Brauro.com и могат да бъдат достъпни за всички обекти на Брауро ЕООД в
България.
По всяко време можете да:
 подадете оплакване до контролен орган (Комисия за защита на личните
данни)
 изискате достъп, както и корекция или изтриване на личните Ви данни
 ограничите или забраните обработката и използването на личните Ви
данни
 изискате пренос на данни, ако е приложимо
Моля, имайте предвид, че нивото на защита на личните данни, което е в сила и
се прилага в страните извън Европейския съюз към момента не съответства на
нивото на защита на личните данни, което е в сила и се прилага в рамките на
Европейския съюз.
Можете да получите допълнителна информация относно Вашите лични данни,
които Брауро ЕООД съхранява и обработва като се свържете с Отдел
Обслужване на клиенти. В последствие, можете по всяко време да откажете
обработването на Вашите лични данни, да изискате те да бъдат коригирани или
да оттеглите съгласието си за по-нататъшно тяхно използване. Ако желаете да
оттеглите съгласието си или да коригирате Вашите данни, моля, свържете се с
Отдел Обслужване на клиенти с това съобщение. Ако имате някакво оплакване
спрямо начина, по който Брауро ЕООД оперира с Вашите лични данни, можете
да се свържете с агенцията за защита на личните данни.

Можете да изискате копие от Вашите лични данни в структуриран, често
използван и компютърно съвместим формат като се свържете с Отдел
Обслужване на клиенти.
В Брауро ЕООД ние сме ангажирани да спазваме настоящите правила и закони
за добър маркетинг. Ако Вие сте се дали съгласието си за някоя от долу
изброените услуги, ние си запазваме правото да Ви изпратим актуализирани
нашите Правила и условия, без значение дали сте оттеглили съгласието си или
не. Няма да Ви изпращаме никаква друга информация.
СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Брауро ЕООД събира данни когато:
 посетите или пазарувате на brauro.com
 попълвате проучвания, участвате в конкурси или промоции
 се свържете с Отдел Обслужване на клиенти онлайн или по телефона

 
КАКЪВ ВИД ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА БРАУРО ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА
С ВАШАТА ПОРЪЧКА?
За целите на онлайн търговията и удовлетвореността на клиентите, Брауро
ЕООД може да събере и обработи следните лични данни:
 Вашето име
 Вашия адрес
 Вашия мобилен номер
 Вашия имейл адрес
 Фирма
Всички данни се третират като конфиденциална информация. Обработката на
лични данни от Брауро ЕООД се базира на следните законови основи:
 нужда за сключване на договор между двете страни (например онлайн
покупка на brauro.com)
 съгласно законови изисквания към Брауро ЕООД (например данни за
фактуриране)
 за легитимиране интересите на Брауро ЕООД (например подобрения на
уебсайта или услугите които предлагаме)
 Вашето съгласие (онлайн бюлетин, създаване на профил)
Използваме Вашия имейл адрес за връзка при изпълнението на Вашите поръчки
и за целите на проучвания и анкети.

Не използваме телефонния Ви номер, за да Ви отправяме търговски
предложения. Ще се свържем с Вас по телефона единствено, ако има проблем с
Вашата поръчка и/или за да получите информация за Вашата доставка.
Вашите лични данни могат да бъдат използвани в случай на полицейско
разследване при докладване на измамни и фалшиви плащания. Ние даваме
достъп до профил и друга лична информация, когато сметнем за необходимо, за
да спазим изискванията на действащото законодателство и да предотвратим
кражба и злоупотреба, например такива с кредитни карти.
Брауро ЕООД предоставя лични данни само на куриери във връзка с
осъществяване на доставки и не предоставя, не продава, нито споделя по
какъвто и да било начин Вашите лични данни с трети лица, нито с други
компании.
Съхраняваме Вашите данни не повече от необходимото, в зависимост от целите
описани в Политиката за защита на личните данни. Периода на съхранение
зависи от вида на данните и целта на тяхното използване. Постоянно
преразглеждаме периода за съхранение на данните, като вземаме под внимание
с каква цел ги съхраняваме и от какво същество са те.